Close

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH LĂNG NGHIÊM

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH

THỦ LĂNG NGHIÊM KINH

 

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM (DỊCH GIẢ: HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỰC)

4 ĐIỀU RĂN DẠY MINH BẠCH VỀ TÁNH THANH TỊNH (HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG)

50 HIỆN TƯỢNG ẤM MA (HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG)

VẤN ĐÁP (HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA)

CHÚ LĂNG NGHIÊM

 

LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA VỀ KINH LĂNG NGHIÊM VÀ CHÚ LĂNG NGHIÊM

I/ KINH LĂNG NGHIÊM LÀ CHÂN THÂN PHẬT  

“Trong Phật giáo có rất nhiều bản Kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là Kinh Lăng Nghiêm. Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm là nơi ấy Chánh Pháp trụ thế. Nếu Kinh Lăng Nghiêm không còn nữa thì thời Mạt Pháp đến rồi vậy. Do đó, mỗi người Phật tử chúng ta cần phải đem hết sức mình, đem cả máu, đem cả mồ hôi để gìn giữ, bảo vệ Kinh Lăng Nghiêm.

Trong Kinh Pháp Diệt Tận có nói rất rõ: ‘Vào thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm bị hoại diệt trước tiên, sau đó các Kinh khác cũng hoại diệt theo.’

Nếu như Kinh Lăng Nghiêm không hoại diệt thì thời kỳ Chánh Pháp vẫn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem sinh mạng mình để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm; và bằng cả tâm huyết, mồ hôi, chí nguyện của chúng ta mà hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, để Kinh Lăng Nghiêm mãi rực ánh quang minh, lưu truyền đến mọi ngóc ngách, trụ trong từng hạt vi trần, lưu thông tận hư không, phổ khắp trong pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì thời Chánh Pháp lại tỏa chiếu hào quang lớn.

Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước tiên? Vì nó quá chân thật! Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, Kinh Lăng Nghiêm là xá lợi của Phật, Kinh Lăng Nghiêm là tháp miếu chân chánh của Phật. Vì Kinh Lăng Nghiêm chân thật như vậy, nên tất cả ma vương đã dùng mọi cách hòng phá hủy Kinh Lăng Nghiêm. Trước tiên, chúng tạo lời bịa đặt, cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. Vì sao chúng nói Kinh Lăng Nghiêm là giả? Vì Kinh Lăng Nghiêm nói quá chân thật, đặc biệt là ‘4 điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh’, ’25 vị Thánh thuật lại Pháp tu chứng Viên Thông của mình’  ’50 cảnh giới ấm ma’. Tất cả dị giáo ngoại đạo, yêu ma quỷ quái không thể thọ nhận giáo lý này. Do đó, có nhiều người vô tri nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo.

Những đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm nói ra rất chính xác, hợp với đạo lý, nên bọn tà ma quỷ quái, bàng môn ngoại đạo không thể ẩn hình được. Một số người vô tri, đặc biệt là những học giả, những ông giáo thọ (thầy giáo, giáo sư) do kém hiểu biết, vọng lường lời Thánh, kiến thức nửa vời, mê mờ hồ đồ, học thức không đâu, thiếu trí chân thật, cho nên phê bình một cách ngông cuồng.

Chúng ta là những người học Phật Pháp, phải nhận thức sâu sắc về điều này. Cho nên, chúng ta đi đâu, ở bất kỳ chỗ nào, đến trú xứ nào cũng phải xiển dương, truyền bá, giảng nói Kinh Lăng Nghiêm. Vì sao? Vì chúng ta phải giúp cho Chánh Pháp tồn tại lâu dài ở thế gian.

Tôi nguyện bảo chứng trước mọi người, bảo chứng rằng: ‘Kinh Lăng Nghiêm là Chân Kinh!’. Nếu Kinh Lăng Nghiêm là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì; còn nếu Kinh Lăng Nghiêm là giả thì tôi nguyện vĩnh viễn và vĩnh viễn đọa vào địa ngục bởi vì tôi không nhận thức được Phật Pháp, lấy giả làm chân. Như Kinh Lăng Nghiêm là chân thật, vậy thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp phát nguyện hoằng dương Đại Pháp Lăng Nghiêm này và tùy thời tùy chỗ, tôi sẽ xiển dương chân lý Lăng Nghiêm.

Mọi người nên chú tâm vào điểm này: ‘Nếu Kinh Lăng Nghiêm không phải do Phật thuyết, thì bất kỳ người nào cũng không nói được!’. Do vậy mới có những người thiếu trí đánh giá, phê bình một cách sai lầm. Hy vọng họ sớm tỉnh ngộ, không phải tái tạo một loại nhân khổ là đọa Địa Ngục Rút Lưỡi. Bất luận học giả nào, bất cứ người học Phật ở quốc gia nào, hãy mau mau thống thiết sửa đổi sai lầm trước đây, tự mình biết sai mà sửa đổi thì không có việc thiện nào lớn lao hơn.

Cuối cùng, tôi xin cầu chúc cho những người đọc Kinh Lăng Nghiêm, nghe giảng Kinh Lăng Nghiêm, nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm đều sớm thành Phật đạo!”

II/ KINH LĂNG NGHIÊM CÒN THÌ PHẬT PHÁP CÒN

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng – Tháng giêng năm 1983

“Kinh Lăng Nghiêm trong Phật giáo là một bộ Kinh có tính chất như kính chiếu yêu. Tất cả thiên ma, ngoại đạo, yêu quái, ác tinh (ly, mị, võng lượng,…) vừa gặp Kinh Lăng Nghiêm đều phải hiện nguyên hình, không có chỗ nào có thể ẩn thân hoặc tháo chạy được.

Ngày xưa, Đại sư Trí Giả nghe nói có bộ Kinh như thế nên đã hướng về Ấn Độ vọng bái, lễ lạy suốt 18 năm, dùng tâm chí thành khẩn thiết trong 18 năm trời để cầu nguyện cho bộ Kinh này được truyền đến Trung Hoa. Các bậc cao tăng đại đức ngày xưa, tất cả những bậc cao tăng trí tuệ không ai mà không tán thán Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên nói Kinh Lăng Nghiêm còn thì Phật Pháp còn; Kinh Lăng Nghiêm diệt thì Phật Pháp cũng diệt theo.

Thế nào gọi là thời Mạt Pháp? Thời Mạt Pháp đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm bị hủy diệt. Ai hủy diệt Kinh Lăng Nghiêm? Chính là số thiên ma, ngoại đạo này. Thiên ma, ngoại đạo nhìn thấy Kinh Lăng Nghiêm giống như đinh trong mắt, gai trong thịt vậy, ngồi không vững, đứng không yên, cho nên chúng phải ngụy tạo ra một loại tà thuyết nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Chúng ta là đệ tử nhà Phật, phải nhận ra chân lý.

Đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm nói, mỗi một chữ đều là Chân Kinh Chánh Điển, không có chữ nào không phải là chân lý. Hiện tại, chúng ta nghiên cứu về ‘50 loại ấm ma’ nên càng phải hiểu rõ tính quan trọng này trong Kinh. Cái mà yêu ma, quỷ quái sợ nhất chính là Kinh Lăng Nghiêm.

Lão Hòa Thượng Hư Vân sống đến 120 tuổi, suốt một đời, ngài chưa hề chú giải qua một bộ Kinh Điển nào, chỉ chú giải duy nhất bộ Kinh Lăng Nghiêm. Bản thảo chú giải Kinh Lăng Nghiêm được Hòa Thượng giữ gìn kỹ lưỡng trong suốt mấy mươi năm, cuối cùng bị thất lạc trong cuộc chánh biến ở Vân Môn. Việc này để lại niềm hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ngài. Lão Hòa Thượng chủ trương chúng ta là người xuất gia, đều phải nên học thuộc lòng thật nhuần nhuyễn Kinh Lăng Nghiêm, học thuộc từ trước đến sau, từ sau ra trước, học xuôi lại học ngược, xuôi ngược đều có thể thuộc lòng. Nhân đây, tôi (Tuyên Hóa Thượng Nhân) mới biết trong một đời của ngài, Lão Hòa Thượng vô cùng xem trọng Kinh Lăng Nghiêm.

Có người hỏi Lão Hòa Thượng Hư Vân rằng:

‘Con nghe nói Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo, Hòa Thượng nghĩ sao về lời đồn này?’

Lão Hòa Thượng đáp:

‘Đời Mạt Pháp, vì sao gọi là Mạt Pháp? Vì có những hạng người này, cho mắt cá là hạt minh châu, không phân rõ ràng phải trái. Người nói lời này thật là đại mê muội, chuyên đi lòa mắt mọi người, khiến người không nhận ra đâu là Phật Pháp. Hạng người đó luôn nhận thật làm giả, nhận giả làm thật. Ông xem bọn họ, hễ có ai viết ra bộ sách nào, họ cũng đều lấy đọc, trong khi Kinh Điển thật sự do Phật nói thì họ lại cất kỹ trên gác cao, hoặc đặt vào kệ sách, không bao giờ lấy ra xem. Từ đây có thể thấy nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng nề, nếu nghe tà tri tà kiến thì họ rất tin; còn Pháp Chánh Tri Chánh Kiến, dù ông có nói, có giảng đến đâu họ cũng không tin. Vì sao như thế? Vì thiện căn không đủ. Do thiện căn không đủ nên mới có lòng nghi đối với Chánh Pháp, một loại tâm đa nghi của loài hồ ly.’

Vạn Phật Thánh Thành của chúng ta ở đây nên lập ra một Đàn Tràng Lăng Nghiêm và tốt nhất quý vị ai cũng nên phát tâm mỗi ngày trì tụng bộ Kinh Lăng Nghiêm này, hoặc có thể trì một tiếng, hai tiếng, hay có thể đọc giống như đọc sách, đọc đến độ có thể ghi nhớ và thuộc lòng. Đọc tụng Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, thậm chí cả Kinh Hoa Nghiêm. Nếu đều có thể tụng mà không cần nhìn Kinh mới thật là điều hy hữu. Nếu ai có thể tụng thuộc lòng được Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm thì lúc đó Chánh Pháp vẫn còn có mặt trên thế gian này. Chúng ta được ở một nơi tốt như Vạn Phật Thành, mọi người nên phát tâm Bồ Đề, quyết tâm làm một ít việc. Nói như vậy không phải là bảo chúng ta tranh đấu với người, mà là chúng ta muốn siêu xuất hơn mọi người về cả tài lẫn đức, thì phải làm nên những việc như vậy.

Trước kia, tôi có một tâm nguyện là học thuộc lòng bộ Kinh Pháp Hoa và luôn cả bộ Kinh Lăng Nghiêm. Tôi có một người đệ tử ở Hồng Kông học thuộc lòng được bộ Kinh Lăng Nghiêm, tôi lại dạy học tiếp thêm bộ Kinh Pháp Hoa, nhưng cuối cùng người đệ tử này cũng không học thuộc lòng được trọn vẹn, đây quả thật là một điều đáng tiếc. Được ở một nơi tốt đẹp như chúng ta đây, mọi người nên phát tâm rộng lớn, học thuộc lòng những bộ Kinh và Luật nhà Phật như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Luật Tứ Phần, Kinh Phạm Võng, v.v… Đây quả là việc làm quý nhất, có như thế thì nhất định Chánh Pháp sẽ cửu trụ.”

III/ KIẾM CHÉM MA, GẬY HÀNG MA, KÍNH CHIẾU YÊU CỦA PHẬT GIÁO

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng tại Việt Nam, năm 1974.

“Hôm nay, trước hết, tôi xin nói rằng, chúng ta phải nghiên cứu một bộ Kinh, bộ Kinh này là gương chiếu yêu của Phật giáo, là gậy hàng ma của Phật giáo, kiếm chém ma của Phật giáo! Đó là bộ Kinh gì? Là Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là khai mở trí huệ. Song hiện nay, bộ Kinh này bị học giả các nước trên thế giới kỳ thị. Họ nói thế nào? Họ nói bộ Kinh này là giả, không phải thật.

Vì sao họ nói Kinh Lăng Nghiêm là giả mà chúng ta còn nghiên cứu? Vì Kinh Lăng Nghiêm có giá trị riêng của nó, đáng cho chúng ta y cứ nghiên cứu; bộ Kinh chỉ ra tất cả tà tri, tà kiến của bọn bàng môn ngoại đạo. Loại tri kiến không hợp với Phật Pháp kia, Kinh Lăng Nghiêm đều nói ra một cách rõ ràng. Cho nên, bộ Kinh này là gương báu chiếu yêu, là gậy hàng ma, là kiếm chém ma!

Như vậy, nếu ai cũng hiểu thông suốt Kinh Lăng Nghiêm thì yêu ma, ngoại đạo tự nhiên biến mất hết, và thế giới này chiến tranh cũng không còn, tất cả nhân loại lại được bình an, do đó bộ Kinh này rất quan trọng!

Các bạn trẻ thời nay hãy nên nỗ lực nghiên cứu Phật học; nghiên cứu Phật học thì nghiên cứu thế nào? Tôi chủ trương các vị nên tận tâm tận lực nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm giúp khai mở trí huệ. Nếu mọi người có thể hiểu Kinh Lăng Nghiêm thì có thể nói là gần như thông suốt được Phật học, đặc biệt là ‘thần chú Lăng Nghiêm’ không thể nghĩ bàn.

Có vị cư sĩ này tên Quân Trọng, ông nghĩ cái này, tưởng cái kia, bất cứ chuyện gì đều nghĩ thông được rất nhiều, nhưng lại không thể nào nghĩ thông được ‘chú Lăng Nghiêm’. Vì sao ông ta suy nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông? Vì ‘chú Lăng Nghiêm’ có một loại năng lực không thể nghĩ bàn.

Trong Phật giáo, người ta gọi ‘chú Lăng Nghiêm’ là Linh Văn. Sao gọi là Linh Văn? Linh Văn là linh diệu không thể nói, nói không thể hết.

Mỗi người chúng ta, nếu ai có thể tụng, đọc thuộc lòng ‘chú Lăng Nghiêm’ thì sẽ có tám vạn bốn ngàn Bồ Tát Kim Cang Tạng thường theo bảo vệ, hộ trì. ‘Chú Lăng Nghiêm’ là chú linh diệu nhất, cũng là bài chú dài nhất trong các chú, có khoảng hơn hai ngàn ba trăm hai mươi chữ. Các bạn trẻ hãy nên phát tâm học ‘chú Lăng Nghiêm’, tụng đọc Kinh Lăng Nghiêm, cầm Kinh Lăng Nghiêm học thuộc lòng và học thuộc lòng cả ‘chú Lăng Nghiêm’. Như vậy có thể nói, gốc rễ Phật học của vị này đã đâm xuống rất sâu rồi.”

Tín chúng:

“Bạch Hòa Thượng! Hòa Thượng chỉ dạy rằng, tất cả phải nên xem Kinh Lăng Nghiêm, còn phải tụng đọc thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, trong Kinh Lăng Nghiêm giảng nói những gì, và vì sao chúng con phải xem, phải đọc, không đọc có được không?”

Thượng Nhân:

“Quí vị muốn biết trong Kinh nói những gì thì phải đọc; còn nếu không muốn biết thì vốn không cần hỏi câu hỏi này!”

Tín chúng:

“Vì sao Hòa Thượng không giới thiệu Kinh Kim Cang? Như Lục Tổ nhờ nghe Kinh Kim Cang mà giác ngộ; vì sao Hòa Thượng không giới thiệu Lục Tổ Đàn Kinh? Bản Kinh đó giới thiệu Lục Tổ tâm đắc ngộ đạo. Vì sao Hòa Thượng chỉ giới thiệu mỗi Kinh Lăng Nghiêm mà thôi?”

Thượng Nhân:

“Tính trọng yếu của Kinh Lăng Nghiêm, tối qua tôi đã giảng qua rồi. Khi Phật Pháp mất thì Kinh Lăng Nghiêm mất trước tiên; nếu Kinh Lăng Nghiêm mất rồi thì thế gian này yêu ma, quỷ quái đều xuất hiện. Trên thế gian này có năm ma quân lớn, mà trong Kinh Lăng Nghiêm có ‘chú Lăng Nghiêm’, trong ‘chú Lăng Nghiêm’ có năm bộ, năm bộ này kiểm soát, quản lý năm quân ma lớn của thế gian.

Nếu không còn người đọc tụng ‘chú Lăng Nghiêm’ thì thế giới này sẽ hoại diệt; và không thể tưởng tượng nổi, tất cả những yêu ma, quỷ quái kia sẽ cùng xuất hiện trên thế gian. Sở dĩ hiện nay chúng không cho quí vị trông thấy, không cho quí vị nghe thấy và chúng cũng không dám xuất hiện là vì có ‘chú Lăng Nghiêm’ trên thế gian này; nơi nào có người biết tụng đọc ‘chú Lăng Nghiêm’ thì nơi đó yêu ma, quỷ quái đều không dám xuất hiện!”

Tín chúng:

“Thưa Pháp Sư! Tiếng Quảng Đông gọi là ‘hạ giáng đầu’. Vậy xin hỏi có việc mê hoặc đầu độc này không? Vì sao có rất nhiều người đích thân trải qua? Chúng con là người học Phật, đối với loại mê hoặc đầu độc đó quan niệm như thế nào? Tại sao tồn tại nhiều loại tà ác này?”

Thượng Nhân:

“Thế gian này có hàng trăm, hàng ngàn điều kỳ quái, vì sao có những chuyện như thế? Là vì đại địa rộng lớn, bốn biển mênh mông, không thể không có điều kỳ quái. Nhưng nói tóm lại, con người chúng ta phải giữ chánh tâm; chánh tâm tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta có chánh tâm thì bàng môn, ngoại đạo không còn biện pháp gì nữa.

Sở dĩ các vị bị người ta dùng thuật ‘giáng đầu’ là do trong tâm các vị trước tiên không chân chánh nên mới bị tà thuật đó nhiễu loạn; quí vị phải có chánh tâm, tà không thể thắng chánh, dù là thuật ‘giáng đầu’ thế nào đi nữa cũng không linh nghiệm gì.

Nhất là tôi mới đề nghị các vị nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, tụng đọc ‘chú Lăng Nghiêm’, các vị tụng thuộc lòng ‘chú Lăng Nghiêm’ thì thuật ‘giáng đầu’ kia thế nào cũng không công hiệu, không hữu dụng. ‘Chú Lăng Nghiêm’ có thể phá tung tất cả võng lưới ác ma, chế ngự pháp thuật của bàng môn ngoại đạo. Năng lực trong ‘chú Lăng Nghiêm’ không thể nghĩ bàn. Nếu các vị muốn không bị thuật ‘giáng đầu’ nhiễu loạn thì phải tụng đọc ‘chú Lăng Nghiêm’, chẳng phải tôi đã vừa mới nói hay sao? Ai thành tâm tụng đọc ‘chú Lăng Nghiêm’ sẽ có tám vạn bốn ngàn Bồ Tát Kim Cang đến bảo hộ.”

Tín chúng:

“Xin hỏi Hòa Thượng! Lúc nào thì chúng con tụng niệm ‘chú Lăng Nghiêm’ được?”

Thượng Nhân:

“Không phải quí Phật tử đợi đến lúc lễ Phật mới tụng niệm ‘chú Lăng Nghiêm’, lúc bình thường đi, đứng, nằm, ngồi quí vị đều có thể niệm, đều có thể hành trì ‘chú Lăng Nghiêm’. Quí vị trì ‘chú Lăng Nghiêm’ thì tạp niệm không xen vào được. Giống như khi quí vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không tạp niệm, hành trì ‘chú Lăng Nghiêm’ cũng như vậy, còn khiến quí vị đắc được Tam Muội. Tam Muội là chánh thọ, chánh định, chính là giúp cho tâm quí vị không bị tán loạn và không còn tạp niệm.”

Tín chúng:

“Thưa Hòa Thượng! Chúng con không biết niệm ‘chú Lăng Nghiêm’, nhưng biết niệm chú Đại Bi và Thập Tiểu Chú, những bài chú đó cũng bao hàm trong ‘chú Lăng Nghiêm’ phải không?”

Thượng Nhân:

“Chú Đại Bi và Thập Tiểu Chú tuy là một phần trong thời khoá tụng buổi sáng sớm, nhưng không nằm trong ‘chú Lăng Nghiêm’. ‘Chú Lăng Nghiêm’ chính là năm hội, năm hội đó có năm bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Bảo Sanh Bộ, Kim Cang Bộ, và Yết Ma Bộ, năm bộ này cai quản năm phương.”